Det er med glede jeg kan fortelle sambygdingene at det skjer positivt fremskritt for å rehabilitere hagen i Prestegården. Øyer/Tretten Hagelag har i høst nedlagt et betydelig arbeid for å rydde i syrinbusker og klippe ned rosehekken. Alt under faglig veiledning av kjennere. Men ikke minst har de hatt konsulentbistand til å lage utkast til hvordan prestegårdshagen kan føres tilbake til den formen den hadde i 1915. Med nyttevekster, prydbusker og trær. I engelsk stil. Kanskje også med ny steintrapp ut mot hagen.

I 2025 fyller Øyer kirke 300 år. Samme år runder Hagelaget 80. Kanskje var det samme år for 400 år siden at Prestegården virkelig ble bygdas geistlige midtpunkt? Dette er grunnlaget for arbeidet med hagen. Jubileum å jobbe for.

Prestegårdens eier, Opplysningsvesenet fond gir sin tilslutning til dette. I en langsiktig avtale med Hagelaget, så vel økonomisk som faglig.

Mange har sikkert sett dem. De to store trærne som står på venstre side innenfor grinda.  To silkefuruer som sannsynligvis ble plantet på 1940-tallet. Opprinnelig fra Balkan. Det hadde vært interessant om noen visste noe om hvorfor og hvordan de kom til Øyer :-).

Og inne i den nordre delen av bygningen ( leiligheten ) så males det i stuer og 2. etasje. Kanskje ser vi muligheten til at vår sokneprest flytter inn ?

Øyer prestegård er bygdas eneste kulturhus. Håper flere enn meg føler glede ved å kunne bidra til å gjenskape miljøet og tilgjengeligheten til vår felles kulturarv. Ute som inne.

Forfatter: Simen Ensby