Skatteoppgjør for personlige skatteytere

Tilleggsforskudd

Du får rentetillegg på restskatten. For å unngå dette kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai.

Betalingsfrist

Restskatt over 1000 kroner deles i to like beløp (terminer). Er restskatten under 100 kroner, vil den ikke kreves inn.

Betalingsfristen for første termin er tre uker etter dato for skatteoppgjøret, men tidligst 20. august. Andre termin har frist fem uker senere.

Slik betaler du restskatten

Du vil i god til før forfall få faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Vær oppmerksom på at du kan få to fakturaer på samme beløp (1. og 2. termin).

Er du ikke elektroniske bruker, får du tilsendt faktura i posten.

 

Selv om du ikke har mottatt giroen, skal du likevel betale ved forfall. Betalingsinformasjon fremkommer på skatteoppgjøret. Kontakt oss hvis du mangler betalingsinformasjon.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen og frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Selv om du klager, skal restskatten likevel betales ved forfall. Dersom du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake dersom du ikke har andre restanser.

Dersom du ikke betaler, vil innfordring bli satt i verk.
Virkemidlene Kemnerkontoret har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

 

Hvis du ikke kan betale

Betalingsvansker.

Klage

Hvis du mener noe er feil med formues- og inntektsskatten din, kan du klage til Skatteetaten.