Høringsforslaget ble behandlet i Formannskapet i Øyer kommune den 18. april.
Ettersom dette er et forslag til nytt fond i kommunen, er retningslinjene lagt ut til offentlig ettersyn. Det er ikke foreslått satser i retningslinjene, ettersom det er ønskelig å få innspill på 
dette i høringen og størrelsen på fondet ikke er vedtatt. Det er foreslått 7 tiltak som kan omsøkes i fondet.
 
 Retningslinjene er vedlagt, og alle som ønsker det kan sende høringsinnspill til disse.
 
Høringsfrist: 20.05.23
 
Eller per post: Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal
 
 Vedlagt er også saksfremlegget, der vurderingen av de foreslåtte tiltakene er inkludert.