Komite 1 har det politiske ansvaret for arbeidet, og komiteen vedtok i sitt møte 14. april 2015 å sende forslag til nye vedtekter ut på høring.

Frist for høringsuttalelser er 5. mai 2015.

Uttalelser kan sendes til: postmottak@oyer.kommune.no

Se forslag til vedtekter i menyen til høyre.