Starter trolig riving av Tretten bru onsdag morgen
Fagfolk fra flere miljøer jobber med å planlegge riving av brua som falt ned i elva Gudbrandsdalslågen og på E6 mandag. Arbeidet vil sannsynligvis starte onsdag morgen. Noen forberedende arbeider på land kan begynne i kveld, men jobben med selve brua starter først i morgen.
- Dette er et komplisert arbeid. Noe liknende har ikke vært gjort før. Sikkerheten til de som skal gjøre jobben må ivaretas på beste måte, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.
 
Bredt sammensatt gruppe
Fylkeskommunen har med seg folk fra Statens vegvesen, driftsentreprenøren Hafjell Maskin, konsulentfirmaet Norconsult, mobilkran-firmaet Kynningsrud og eksperter på riveoperasjoner fra AF Decom for å planlegge rive-arbeidet. 

I tillegg til å planlegge sikkerheten for arbeiderne, skal miljøet i Gudbrandsdalslågen ivaretas. Lastebilen som står fast i østre ende på brua er lastet med kalk.

- Vi har fått tillatelse fra Statsforvalteren til å slippe kalken gradvis ut i elva, forteller Riseng. 

Starter med å berge bilene
Det første som skal skje når operasjonen begynner, er å fjerne de to kjøretøyene som står fast på brua. 

- Slik det ser ut nå, vil vi bruke dagen i dag på planlegging og litt forberedende arbeid i kveld, før jobben med brua og kjøretøyene kan begynne i morgen tidlig. Det er vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta. Sammen med Statens vegvesen har vi som mål å få åpnet E6 igjen fortest mulig. Rivinga er svært krevende. Arbeiderne må bruke den tida det tar, for å få gjort dette på en sikker måte, avslutter Riseng.