Øyer kommune har godt samarbeid med lokale maskinentreprenører. Vi takker for at igangværende arbeid ble utsatt og ryddearbeidet i forbindelse med flommen ble prioritert.

Alle kommunale veger er nå farbare.