Vi setter nå inn mannskapene våre til å registrere og utbedre skadene etter flommen, sier Jan Nørstegård, fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Oppland. Han oppfordrer alle til å ta hensyn til de som arbeider langs vegen.

Nå er det bare fylkesveg 312, mellom Granrudmoen og Tingberg i Øyer som er stengt. Det antas at denne blir åpnet i løpet av dagen.

Til orientering; Fylkesveg 379 mellom Bø og Ringebu kirke (Ringebu kommune) er også stengt.

Trafikkinformasjon finner du her:   http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger
Twitter: @vegvesenOst og #flom14

Publikumstelefon ved skader etter flommen

Mesta: 992 03 293