Flere av lysmastene på parkeringsplassen til Solvang skole har vært påkjørt siden parkeringsplassen ble tatt i bruk i 2013. For å redusere kostnader til reparasjon av master og armaturer har kommunens vaktmestre nå organisert parkeringen i tråd med arkitektens tanker om at parkering skulle skje diagonalt på parkeringsplassen. Det er blitt satt ut betongringer til å skjerme lysmastene og mellom mastene er det satt ut fendersteiner i betong med treverk på toppen. Dette håper vi fører til bedre utnyttelse av parkeringsplassen og færre skader på utstyr og biler.