Søke bevilling eller gjøre endringer

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling

Kafeer, kantiner, gatekjøkken, foodtrucks og andre som skal servere mat og alkoholfri drikke må søke om serveringsbevilling

Restauranter, hoteller, puber og barer som skal servere mat og/eller alkohol må søke om serverings- og skjenkebevilling

Det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for en enkeltanledning. Søknadsskjema for dette finnes under "Skjema A-Å"

 

Etablerer - og kunnskapsprøvene

Styrer og stedfortreder for en salgs- og skjenkebevilling må ha bestått offentlig kunnskapsprøve i alkoholloven. Det er en egen prøve for salg og en egen prøve for skjenking. Den som skal ta kunnskapsprøven må på forhånd ha satt seg godt inn i bestemmelsene i alkoholloven. Prøven skjer i form av en flervalgsprøve som er forskjellig for salg og for skjenkebevilling. Den består av 30 spørsmål og man må ha minst 24 riktige for å bestå. Om du stryker første gang kan du ta den om igjen så mange ganger du trenger for å bestå.

Ta kontakt direkte med saksbehandler Laila Odden, tlf: 61 26 81 00 for ytterligere informasjon eller for å avtale tid for gjennomføring av prøve.

Gebyr

Gebyrer knyttet til salgs, serverings- og skjenkebevillinger finnes i kommunens gebyrregulativ.