Gudbrandsdalen hadde langt fleire trolldomssaker enn resten av Oppland, det er dokumentert i alt 27, mot 40 i heile Oppland. Den siste trolldomssaka som er dokumentert i landet er også fra Gudbrandsdalen, med Siri Jørgensdatter fra Tretten.

Magnhild Bruheim vil fortelje om trolldomssakene frå Gudbrandsdalen, før vi drøftar spørsmål knytta til hekseprosessane.

Velkommen!