Datoen markerer det første samlende møtet for ulike samiske organisasjoner og aktivister i Trondheim 6. februar 1917, med deltakere fra Norge og Sverige. Dette var første gangen i historia at nord- og sørsamer fra ulike land samla seg til ett stort møte for å drøfta felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen og selve møtet, som samla over hundre deltakere.

Dagen omtales som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992, og i 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.