Har du en sak hos Kemnerkontoret?
Hvis du har en sak under behandling, blir den automatisk overført til Skatteetaten. Du kan få en ny saksbehandler eller kontaktperson i Skatteetaten.

Oppgaver som er flyttet
Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, frigivelse av beløp på skattetrekkskonto, fritak for solidaransvar, kontroll av arbeidsgivere, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Finn ut mer hos Skatteetaten:

Besøk skatteetaten.no