Tema: Førerkort og Velferdsteknologi

Helse og omsorg inviterer til informasjonsdag med fokus på førerkort og velferdsteknologi.

Det blir foredrag og muligheter for spørsmål.

  • Fastlege Adeel Nawaz informerer om helsekrav til førerkort.
  • Statens vegvesen informerer om oppfriskningskurs, kjøretest m.m.
  • Prosjektleder velferdsteknologi informerer om mulighetene i dag.

Gratis servering.

Vel møtt!