Søke bevilling eller gjøre endringer

  • Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling.
  • Kafeer, kantiner, gatekjøkken, foodtrucks og andre som skal servere mat og alkoholfri drikke må søke om serveringsbevilling.
  • Restauranter, hoteller, puber og barer som skal servere mat og/eller alkohol må søke om serverings- og skjenkebevilling.

Øyer kommunes retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020 - 2024.

Det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for en enkeltanledning. Søknadsskjema for dette finner du her.

 

Etablerer- og kunnskapsprøvene

Styrer og stedfortreder for en salgs- og skjenkebevilling må ha bestått offentlig kunnskapsprøve i alkoholloven. Det er en egen prøve for salg og en egen prøve for skjenking. Den som skal ta kunnskapsprøven må på forhånd ha satt seg godt inn i bestemmelsene i alkoholloven. Prøven skjer i form av en flervalgsprøve som er forskjellig for salg og for skjenkebevilling. Den består av 30 spørsmål og man må ha minst 24 riktige for å bestå. Om du stryker første gang kan du ta den om igjen så mange ganger du trenger for å bestå.

Ta kontakt direkte med saksbehandler Laila Odden, tlf: 61 26 81 00 for ytterligere informasjon eller for å avtale tid for gjennomføring av prøve.

Gebyr

Gebyrer knyttet til salgs, serverings- og skjenkebevillinger finnes i kommunens gebyrregulativ.