Øyer har egentlig det meste - bortsett fra saltvann. Vi har et flott fjell som på sommeren er lett tilgjengelig gjennom et godt utbygd privat vegnett. Vinterstid er det mange fine oppkjørte løyper. Øyer har også fjellområder som er lite berørte og godt bevarte. Det er mange fine fiskevann i fjellet som er tilgjenngelig for allmennheten og vi har Lågen som er en meget fiskerik elv. Du kan lese mer om friluftsliv, jakt og fiske på nettsidene til Øyer fjellstyre.

Her finnes også Hafjell alpinanlegg og Lilleputthammer. I vårt nærområde ligger også Hunderfossen familieparkBarnas gård og Norsk vegmusum. Det sammme gjelder Lillehammer Olympiske bob- og akebane.

Hafjell Golf  - en  9 hulls golfbane - er en annen "attraksjon" i kommunen.

Flommen i 1995 førte til store ødeleggelser i Tretten. I ettertid har det blitt nedlagt betydelige ressurser i å sette i stand området.  Moksa kunstpark var en del av denne satsingen.