Ny infobrosjyre finner du her.

Vi tilbyr SFO før og etter skolen og i skolens ferier – unntatt jul og påske. Søknad til ordinær SFO må gjøres elektronisk på Øyer Kommune sin hjemmeside: klikk på Foresatteportalen for skole. Det er ikke mulig å søke SFO-plass i perioden ca 15. juni til ca 15. juli. Søknad til ferie-SFO gjøres på eget skjema som deles ut i elevenes meldemapper i god tid før frist.
 

Åpningstider:
Morgen: Kl. 07.00-08.30
Fra skoleslutt: Kl. 13.30-16.30

Kontakt oss:
I skoletiden : 61 27 78 10
I SFO- tiden: 415 00 795

Eller SFO-leder Bente Hegstad Hansveen på mail:
bente.hegstad.hansveen@oyer.kommune.no