Torsdag 12. mars blir Lerkevegen stengt, da vi skal skifte ut stikkrenna ved Lerkevegen 5. Det vil pågå tining fra torsdag 12.03 til mandag 16.03. Vegen vil bli åpnet igjen senest torsdag 19.03.
De som bor i Lerkevegen 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 13, 14 og 16 må benytte gangvegen mot Tunfaret (Bakketun) mellom Lerkevegen 9 og 11 som midlertidig gang- og kjøreveg, jfr. kart.
Ved henvendelse:
NVE: Alf Oddvar Saur mobil 995 16806 (kjører en av gravemaskinene) eller

Magne Fossum

Mobil: 913 78288 eller 612 68135

Epost: magne.fossum@oyer.kommune.no