Profesjonelle foretak, takstmenn og meglere som skal ha nabolister, situasjonskart og tegninger, ferdigattest med mer, skal selv hente dette på Infoland.

 

Privatpersoner kan henvende seg til oss per epost eller telefon. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer. Kontaktinformasjon finner du her.