• Profesjonelle foretak, takstmenn og meglere som skal ha nabolister, situasjonskart og tegninger, ferdigattest med mer, skal selv hente dette på Infoland.
     
  • Privatpersoner kan henvende seg til oss per epost eller telefon. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer. Kontaktinformasjon finner du her.