Når du skal dele fra areal som grunneiendom eller festegrunn. Omgjøre fra feste til grunneiendom.
 
Når du skal klarlegge eksisterende grense, påvise eksisterende grense, måle opp seksjonert tilleggsareal grunn, grensejustering
 
Sammenslå flere bruksnumre til en eiendom.