Tema for dagen - Opprusting og bygging av skogsbilvei

Program:

  • ​Oppmøte og lunsj
  • Historisk tilbakeblikk
  • Organisering av veglag
  • Planlegging
  • Bygging med sprengt fjell
  • Tilskudd og skogfond
  • Demonstrasjon av legging av stikkrenne

Påmelding til skogdagen her