Skogfondkurs

Tid: Onsdag 3.april kl.19.00 - 22.00
​Sted: Skarsmoen skytterbane, Rinnvegen 45, 2635 Tretten
(Avkjøring fra gamle E6 mellom Øyer og Tretten)

Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs vil informere om følgende tema
• Bruk og utnyttelse av skogfond
• Informasjon om det nye skattesystemet
• Samspill mellom skatt og skogfond for ulike skogeiergrupperinger
• Aktuelle verktøy

For servering ber vi om påmelding innen 27. mars.
Påmelding sendes på e-post til silje.harjo@mjosen.no eller på SMS til 91849226

Arrangementet er et samarbeid mellom Mjøsen og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.

 

Tilskudd til suppleringsplanting i 2019

Nå er det god grunn til å stå klar til å rykke ut for å se over plantefelt med en gang snøen går. Det gis i år 50 % tilskudd til HELE kostnaden ved suppleringsplanting, forutsatt at antall planter etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav. Søknad om tilskudd gjøres i forbindelse med refusjon av skogfond til Landbrukskontoret.
 

Plantebestilling for 2019

Ta kontakt med ditt skogeierandelslag for å bestille planter, enten du skal gjøre det selv eller få noen til å plante for deg. Under vårplantingen hender det at det går tomt for planter på Biri planteskole, så vær tidlig ute med å bestille. Det som ikke blir plantet i vår blir plantet til høsten.
 

Tilskudd til frift i vanskelig terreng fastsatt

Tilskudd til drift i vanskelig terreng med taubane eller kabelkran blir for 2019 på 100,-/m3.
Tilskuddet blir utbetalt fra Fylkesmannen og må være godkjent på forhånd av kommunen for å være sikret tilskudd