Skogkulturaktiviteten er i stor grad basert på utenlandsk arbeidskraft. Både planting og ungskogpleie blir i hovedsak utført av gjestearbeidere. Slik det ser ut nå er det risiko for at denne arbeidskraften vil utebli, men vi er kjent med at det jobbes med løsninger.

Det er 35 millioner planter som skal ut i skogen i Norge i løpet av vår og forsommer. Planter er ferskvare, og vi må se på alle mulige løsninger for å slippe at planter må kastes. Det er også et stort behov for ungskogpleie i norske skoger. Mange skogeiere har mye erfaring både med skogplanting og ryddesaga. Nå kan tida være der til å gjøre noe i skogen sjøl! 

Ved å utføre skogkulturarbeid i egen skog kan man lønne seg selv ved bruk av skogfond. I Oppland står det 250 millioner på skogfond og venter på å gjøre nytte for seg i skogen. Dette kan lønne mange årsverk i skogen utført av skogeieren og hans/hennes familie.

Men kunnskap er viktig, både om hvordan og hvor skogplanten skal settes ut i skogen, og hvordan ungskogpleien skal utføres. Her trengs også ferdighet i å bruke ryddesag. Hvis det er behov for opplæring i hvordan arbeidet skal utføres, er vi kjent med at Skogkurs arbeider med et nytt nettkurs i skogplanting for skogeiere og nye plantører. Kurset vil ta om lag 3 timer å gjennomføre og er planlagt klart til bruk etter påske.