Mottaksleder Nils Martin Kanten opplever at forholdene ved mottaket nå er rolige.

Det er ca. 150 beboere ved Sølvskottberget, ca. 40 av dem er barn. Skoletilbudet vil omfatte i alt 21 barn. De vil bli delt i to grupper, og få daglig skoletilbud ved Solvang skole i Øyer. Transport vil skje med ordinær skolebuss.

Fakta om flyktningsituasjonen i Øyer kommune:

- Akuttinnkvartering:

UDI har avtale med Hornsjø til  9. februar. Avtalen er ikke forlenget, som et ledd i avviklingen av midlertidige mottak. Skoletilbudet vil derfor ikke omfatte barna på Hornsjø. Her bor det nå ca. 85 asylsøkere i alt.

UDI har forlenget avtalen med Sølvskottberget til 15. mars.

- Bosetting i kommunen:

Kommunestyret  har vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2016.

Det er en aktiv frilvilliggruppe i Øyer, som gjør en stor innsats for beboerne ved mottaket. Arbeidet koordineres av Katerine Thompson. De vil gjerne ha enda flere deltakere i dette arbeidet. Ta kontakt med  Katerine Thompson på tlf. 952 07 099, dersom du ønsker å delta.

Foto: Anne H. Jorde.