Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolefritidsordning (SFO)

Generelt om tjenesten

Tema

- Skole og utdanning

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

 

 

 

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

 

 

 

Kriterier/vilkår

 

 

 

Pris for tjenesten

Se kommunens gjeldende gebyrregulativ.

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 

Partnere

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Retningslinjer

Regelverk for SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

___

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Solvang skole, Aurvoll skole
Telefon:61268100

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-02-11 09:51