Skolene i Øyer kommune har en fast helsesykepleier som er tilknyttet den enkelte skole og som er tilstede på faste tidspunkt. Elevene og deres foresatte er velkomne til å ta kontakt på drop-in timer eller gjøre avtaler på forhånd.

Tjenesten omfatter også en barne- og ungdomsfysioterapeut som er tilstede på skolene etter avtale og ved behov, og som både foreldre og elever kan kontakte for avtale.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø for elever, samt bidra med undervisning i klasser, grupper eller foreldremøter. Skolehelsetjenesten skal også arbeide for å identifisere elever med helsemessige problemer som har sammenheng med skolesituasjonen.

Kontaktinformasjon

Aurvoll skole:

Elise Sæther Enge er tilstede mandager og torsdager

Tlf: 41425368

Elise.Saether.Enge@oyer.kommune.no

 
 
Solvang skole:
Helsesykepleier Liv-Kari Enge er tilstede på mandager, onsdager, torsdager og fredager.
Tlf: 46 90 51 74
 
Øyer ungdomsskole:
Helsesykepleier Stine Røssum Iversen er tilstede på mandager, torsdager og fredager.
Tlf: 48 28 37 33