Litt om skolehverdagen som møter elevene på gult nivå                         

• Elevene får undervisning klassevis, og kan utover det samarbeide med én annen klasse. På ungdomstrinnet kan fremmedspråkundervisning foregå med flere klasser sammen.

• Kroppsøving vil i stor grad foregå utendørs.

• Det vil være fokus på smittevern med blant annet god hånd -og hostehygiene.

 

Det kan være lurt å snakke om/forberede elevene på dette:

• At elevene vet hvordan de utfører grundig håndvask og kjenner til god hostehygiene.

• At elevene ikke skal bruke hverandres utstyr, som skrivesaker, skolebøker og nettbrett.

• At elevene ikke kan sitte tett sammen når de spiser, og ikke skal dele mat og drikke.

• At selv om 1 meters regelen ikke gjelder mellom elever i samme klasse, må de fortsatt forsøke å holde avstand og de må unngå å klemme hverandre og å håndhilse.

• At de i friminuttene holder seg på de områdene de har fått tilvist sammen med sin klasse.

• At alle må gjøre det de kan for å unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

 

Skoleskyss 

Elever som er avhengige av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Det oppfordres likevel til at eldre elever sykler om mulig, eller at foresatte som har mulighet skysser barna til og fra skolen. På skolebussen kan søsken sitte sammen, og det samme gjelder elever som går i samme klasse. Alle elever over 12 år skal bruke munnbind på bussen.

 

Når skal elevene ikke møte på skolen?

• Elever som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen. De bør teste seg og kan komme på skolen igjen når de er symptomfrie.

Er du usikker på hva som gjelder kan kanskje dette være til hjep: FLYTSKJEMA

• Elever som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon.

• Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 skal være i karantene. Det er smitteteamet som avgjør hvem som skal gå i karantene.

• Elever som evt. blir syke/får symptomer når de er på skolen, må hentes/gå hjem. Elever som skal hentes må enten oppholde seg ute eller på et eget rom. Syke elever kan ikke bruke offentlig transport/skoleskyss hjem.