De kommunale retningslinjene for skoleskyss er i samsvar med Opplæringslovens § 7-1. Dette innebærer at grensa for fri skoleskyss for elever i 1. klasse er 2 km fra hjem til skole. Grensa for elever i 2. - 10. klasse er 4 km mellom hjem og skole.

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1.klasse) eller 4 km (2. - 10.klasse).

Det innvilges fri skoleskyss for alle elever i grunnskolen som på deler av skolevegen må følge E6. I henhold til Opplæringsloven § 7 - 1,  har elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg rett til gratis skoleskyss uten hensyn til veglengden.

Les mer om skoleskyss for grunnskolen på nettsiden til Innlandstrafikk. Her finner du reglement, skjemaer og annen informasjon som blant annet rutiner omkring skyss knyttet til funksjonshemming, skolefritidsordning, skyss i forbindelse med delt bosted m.m.

Link til siden finner du her: www.innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole 

Søknader som gjelder skyss i grunnskolen skal sendes til den skolen eleven skal gå på, eller går på.