Skoleruta for kommende skoleår finner dere HER

Det er trygt for barn å gå på skolen
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 

Litt om skolehverdagen som møter elevene i høst                         
• Elevene får undervisning klassevis, og kan utover det samarbeide med én annen klasse
• Kroppsøving vil i stor grad foregå utendørs
• Det vil være fokus på smittevern med blant annet god hånd -og hostehygiene

Det kan være lurt å snakke om/forberede elevene på dette før oppstart:
• At elevene vet hvordan de utfører grundig håndvask og kjenner til god hostehygiene
• At elevene ikke skal bruke hverandres utstyr, som skrivesaker, skolebøker og nettbrett
• At elevene ikke kan sitte tett sammen når de spiser, og ikke skal dele mat og drikke
• At selv om 1 meters regelen ikke gjelder mellom elever i samme klasse, må de fortsatt forsøke å holde avstand og de må unngå å klemme hverandre og å håndhilse
• At de i friminuttene holder seg på de områdene de har fått tilvist sammen med sin klasse
• At alle må gjøre det de kan for å unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 
Skoleskyss 
Elever som er avhengige av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Det oppfordres likevel til at eldre elever sykler om mulig, eller at foresatte som har mulighet skysser barna til og fra skolen. På skolebussen kan søsken sitte sammen, og det samme gjelder elever som går i samme klasse. 

Når skal elevene ikke møte på skolen?
• Elever som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen. De skal være hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn
• Elever som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon
• Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 skal være i karantene
• Elever som evt. blir syke/får symptomer når de er på skolen, må hentes/gå hjem. Elever som skal hentes må enten oppholde seg ute eller på et eget rom. Syke elever kan ikke bruke offentlig transport/skoleskyss hjem.  
 
Hvordan vil skolehverdagen være på de ulike smittenivåene?
Grønt nivå: 
Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming. 

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med
vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.
 
Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Så sant det lar seg gjøre, bør dette tilbudet gis på skolen sammen med lærere og medelever.

Sammenliknet med voksne, er få barn og unge identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Kunnskapen vi har nå tilsier at barn ikke har like stor betydning for spredning av Covid-19 i samfunnet som voksne. Informasjon fra utbruddet i andre land tyder på at færre barn blir syke og at barn får mindre symptomer enn voksne, og det kan derfor antas at barn har mindre betydning for smittespredning. Det er først og fremst barn og voksne med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, vil smittsomheten deres også være lavere.

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse barna/ungdommene får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.  

Skolene må motta legeerklæring på at eleven har behov for hjemmeundervisning. Det samme dokumentasjonskravet gjelder barn med personer i nær familie som er i risikogruppa og derfor må være hjemme.  

Har dere spørsmål knyttet til skolestart og smittevern, tar dere kontakt med skolen. Den enkelte skole sender ut ytterligere informasjon knyttet skolestart og skolehverdagen på sin skole.
 
Vi ønsker alle våre elever i Øyer velkommen tilbake til skolen!

FHI`s veileder for smittevern for skoletrinn 1-7 finner du her
FHI`s veileder for smittevern i ungdoms og videregående skole finner du her

Har dere spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med skolene direkte

Aurvoll barneskole, tlf 61 27 52 20

Solvang barneskole, tlf 61 27 78 10

Øyer ungdomsskole, tlf 61 27 55 00