Hvordan gjør jeg det?

Du kan ringe Øyer-Tretten Frivilligsentral på telefon: 91 88 66 43 eller sende en e-post til post@oyer-tretten.frivilligsentral.no Spesifiser hva du trenger hjelp til.

Er du registert som bruker eller pårørende i appen FRIDA, kan du melde hjelpebehov der.

Hva kan jeg få hjelp til?

Behovene kan være mange, men her er en liste over noe av det våre frivillige kan hjelpe deg med:

  • Innkjøp/distribusjon av mat. Hjelp til handling av matvarer på nett.
  • Kjøre hjem middag til hjemmeboende eldre
  • Sosial oppfølging ved f.eks. jevnlig telefonisk kontakt eller via relevante sosiale medier.

Hvem er våre frivillige?

De som har meldt seg som frivillige er folk som vil gjøre en innsats for andre i denne utfordrende tiden. Alle frivillige må forholde seg til anbefalinger fra FHI vedrørende smittevern, og skal ikke bryte smittevern ved karantene/isolering. Alle frivillige skal identifisere seg med ID-kort på telefonen og underlagt taushetsplikt.