Utleie av Øyer ungdomsklubb til privat bursdagsfeiring eller lignende må dessverre opphøre fra dags dato. Slitasjen på utstyr og interiør blir for høy i forhold til den inntekt utleien generer. Det kreves også en del oppfølging og tilrettelegging som vi ikke har bemanning til å opprettholde.
Øyer ungdomsklubb ønsker nå å holde fokus på å gi et godt tilbud til kommunens ungdommer. Kom gjerne med innspill til aktiviteter og tiltak til ungdomskonsulent Øyvind Selnes på e-post
oyvind.arnold.selnes@oyer.kommune.no