Her er appellen i sin helhet: 

Etter en krevende vår, er det mange som nå senker skuldrene i et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. I takt med varme dager og lyse kvelder øker behovet vårt for å møte folk. Minnene om stengte skoler og barnehager blir vagere. Restriksjoner og kjøreregler oppleves som noe som var. Bevisstheten om epidemien svekkes.

Men kampen mot pandemien er ikke over – heller ikke i Innlandet. Det finnes flere eksempler på kommuner som fortsatt har smittede og folk i karantene. Kommunene er nå bekymret for lokale utbrudd midt i ferieavvikling. Skrekken for mange er et utbrudd på en pleieinstitusjon.

I tillegg er vi svært engstelige for såkalte superspredere. Dette er en person som ikke er klar over at han er smittet, og ikke holder avstand eller har god hygiene. I løpet av en dag på stranda eller en kveld på byen, kan en superspreder forårsake et lokalt utbrudd i kommunen du bor.

Både i kommunene og hos Fylkesmannen er vi bekymret for at en ny smittetopp igjen vil sette de kommunale velferdstjenestene under sterkt press. Som samfunn må vi gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig. Det er fortsatt risiko for å bli utsatt for nye bølger av pandemien.

Derfor vil en uvanlig vår også bety en litt mer uvanlig sommerferie. Lave skuldre må kombineres med høy oppmerksomhet på smitteverntiltak. Syke personer skal holde seg hjemme. Tenk på god hånd- og hostehygiene. Selv i lyse sommerkvelder skal det holdes minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå større folkemengder. Ta ekstra forholdsregler dersom du er i en risikogruppe.

Befolkningen i Innlandet har vært flinke og smitten har så langt vært begrenset – selv om det er lokale variasjoner. Både i kommuner med og uten smitte har pandemien kostet. Eldre har blitt isolert, barn og unge fikk hverdagen snudd på hodet og mange har vært syke – noen har dødd. Kommunene har også hatt store utgifter på pandemi-beredskapen sin. For å unngå nye utbrudd, kreves det fortsatt innsats for å holde smittetallene lave. Derfor er dette en felles appell fra alle ordførerne i Innlandet og Fylkesmannen:

Smitten tar ikke ferie – hold den på avstand. Da kan flere få en god sommer.

Foto: Peggy og Marco Lachmann.