Vi er nå i en situasjon der vi har fått smitte på Aurvoll skole og Øyer ungdomsskole. 

Når en person som er knyttet til skolen har fått påvist Covid – 19 må det gjøres tiltak og nærkontakter settes i karantene. Det er smittesporingsteamet som bestemmer hvem som skal i karantene. Noen ganger kan det være hele klasser. Nærkontakter blir kontaktet av smittesporingsteamet, eller av skolen på vegne av smittesporingsteamet, og settes i karantene. 

Skolen innfører hjemmeskole for elevene på trinn som settes i karantene.  

Det er viktig at alle innbyggere i Øyer følger råd og pålegg fra sentrale myndigheter

  • Hold deg mest mulig hjemme og begrens sosial kontakt
  • Hold deg hjemme om du er syk, har du mistanke om smitte: Bestill testing
  • Unngå unødvendige reiser og besøk
  • Hold hendene rene
  • Unngå unødvendige reiser