Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Beskrivelse

Smittevernstiltak for covid-19Prinsippene for smitteforebygging i barnehagen er:

 • syke personer skal ikke være i barnehagen
 • god hygiene
 • redusert kontakthyppighet mellom personer

Om sykdom i barnehagenBarna kan komme i barnehagen:

 • når de ikke har symptomer på sykdom.
 • ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barna komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19
 • de har kjent pollenallergi med typiske symptomer.
 • de har rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon.

Barna kan ikke komme i barnehagen når:

 • de har luftveissymptomer eller sykdomsfølelse, selv milde symptomer
 • de har bekreftet covid-19-infeksjon
 • de er i husstanden til en med bekreftet covid-19. Hvis noen i husstanden er bekreftet smittet, skal barnet være i karantene.

Hvis barnet blir sykt mens det er i barnehagen
Foreldre vil få beskjed om å hente barnet sitt så fort som mulig. Barnet venter på å bli hentet i et eget venterom eller ute, sammen med en ansatt i barnehagen.
Hvis et barn eller en ansatt i barnehagen får påvist covid-19, vil du få beskjed. Du vil også få beskjed om du eller barnet ditt trenger å være i karantene.
Foresatte
Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt. Foresatte som er i karantene eller har symptomer, skal ikke følge eller hente barna i barnehagen.
Ansatte
Ansatte i barnehagen har de samme restriksjonene som barna.


Om hygiene i barnehagenHåndhygiene
Ansatte og barn vasker hender ofte og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes med tørkepapir.
Barnehagen gir opplæring i god håndvask. Så godt som mulig skjer barnas håndvask med en voksen til stede.
Barna skal vaske hender

 • før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • når man kommer til barnehagen
 • etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
 • etter toalettbesøk og bleieskift
 • før og etter måltider
 • etter soving
 • etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • ved synlig skitne hender

Hostehygiene
Ansatte lærer barna som er store nok, god hostehygiene og å prøve å unngå å røre ansiktet eller øynene sine.
Bleieskift
Ansatte bruker engangshansker ved bleieskift og god håndhygiene etter bleieskift.


Renhold under covid-19


Under covid-19-utbruddet vil det være forsterket renhold i barnehagen. Barnehagen følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen).


Redusert kontakthyppighet


Hver barnehage gjør lokale tiltak for å begrense nærkontakt mellom barna og mellom barn og ansatte. Eksempler er

 • små og faste grupper
 • faste sitteplasser
 • forskjellige hente- og leveringstider
 • mer utetid
 • lekeplassen deles inn i soner.

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Vedlegg


Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med barnehagens smittevern, hygiene eller renhold kan du klage direkte til barnehagens ledelse. Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen.

Dersom kommunen avviser henvendelsen, kan du fremme en formell klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten.
 

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Administrasjon
Telefon:61 26 81 00
Epost:postmottak@oyer.kommune.no
Postadresse:Postboks 4 2737 Øyer
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-07-29 09:36