Hundersetra er den sørligste og største setergrenda i kommunen. På denne setra, som ligger bare 1 km fra Hafjell tar setereierne vare på setrene sine. For disse setereierne, som for de fleste som lå med mjølkeku og geit på setra i tidligere generasjoner, ble mjølkerampene samlingsstedet både for levering av mjølka og for sosialt samvær da mjølkebilen kom.

Simen Ensby har restaurert den sørligste mjølkerampa på Hundersetra og, som han sier, sannsynligvis den sørligste mjølkerampa i Gudbrandsdalen. Med godkjenning fra Fjellstyret, Statskog og bifall fra de andre fem setereierne ble denne satt opp i høst både på det stedet den stod og med den utformingen den hadde.

Lørdag 27. september ble restaureringen markert. Det hele er ikke minst viktig som en dokumentasjon for etterkommerne.

Mjølkerampe 2014.jpg

Bildet viser fra venstre ordfører Mari Botterud, Simen Ensby, Gerd Inger Nordby, Ola Stubrud, Anders Ensbybakken, Sondre Stubrud, Arvid Melby, Arne Grimsrud og Rolf Ensbybakken. Foto: Privat.