Frist for å søke barnehageplass i alle barnehager i Øyer kommune fra barnehageåret 2020/2021 er 1. mars 2020.

Søknad gjennomføres via Foresattportalen på kommunens hjemmeside.

For mer informasjon, se www.oyer.kommune.no eller kontakt Servicetorget, tlf. 61 26 81 00 evt. postmottak@oyer.kommune.no