Velkommen til å søke plass på SFO! Her får alle barn fra 1.-4. trinn plass. Åpningstider: 07.00 – til skolestart og fra skoleslutt og fram til 16.30 hver dag. Åpningstida må overholdes, både av hensyn til barna og personalet.

Du kan søke om SFO-plass på Foresattportalen. Det er ikke mulig å sende inn SFO-søknad i perioden ca 5. juni til ca 15. juli.

Påmelding gjøres elektronisk via Foresattportalen. Velg SFO og logg inn med ID-porten. Tilbud om plass kommer på e-post. Det er viktig at en legger inn tidspunktene (timeplan) for hvilke dager og tider barnet skal være på SFO. Det må foreligge en fast timeplan for barnet, før barnet blir endelig påmeldt. Dersom det er behov for SFO utenom fast timeplan, kan det kjøpes ekstradager. Vi åpner ikke for tilfeldige bytter av SFO-dager.

Frist for påmelding om plass på ordinær SFO er 1. mai. Det er mulig å søke plass, gjøre endringer eller si opp plass eller deler av plass i løpet av året. For reduksjon eller oppsigelse er det 1 måneds frist fra den 1. i måneden. Ved oppsigelser eller plassreduksjon foretatt etter 31. mars, må det betales ut skoleåret. Øking av plasstørrelse kan normalt skje så snart søknaden er behandlet. Alle søknader, endringer eller oppsigelser må gjøres elektronisk i Foresattportalen. Barn som melder seg på SFO senere en oppsatt frist, kan måtte vente på plass i inntil en måned.