Kulturmidler søkes via elektronisk søknadsskjema - her. For bistand kan du kontakte aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom på tlf: 99 70 70 25 eller mail: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

Årsmelding og regnskap for siste regnskapsår, samt budsjett for inneværende år skal ligge ved søknaden.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler