Kulturmidler søkes via elektronisk søknadsskjema - her. For bistand kan kultursjef Frode Fossbakken kontaktes på 41210505 / frode.fossbakken@oyer.kommune.no

Forslag på mottaker av Øyer kommunes kulturpris sendes på e-post til postmottak@oyer.kommune.no Det tas sikte på behandling av kulturprisen i formannskapsmøte 21. mars.