Alle søknader; nye, gjentatt og fornyede, skal registreres gjennom elektronisk søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Kontakt med kommunen skal opprettes før ny søknad skrives - og husk at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før arbeid på anlegget igangsettes. Veileder til søknadsprosessen ligge også på www.idrettsanlegg.no

Saksbehandler i Øyer kommune er Frode Fossbakken / tlf. 612 68 126