Årets søppelryddeaksjon i vannområde Mjøsa er startet eller er like rundt hjørnet.

 

For områdene ved Mjøsa se her:

https://www.dokkadeltaet.no/no/prosjekt/pagaende-prosjekter/item/471-vil-du-vaere-med-a-holde-innlandet-rent

 

Når det gjelder Gudbrandsdalen, viser vi til vedlagte info/invitasjon og til påmeldingslinken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmwS1u6SrXD7huVRksZ-BQO7RN2BsFYq5hgT7MRJs64B7VPw/viewform?usp=sf_link

Invitasjon/informasjonsbrev finner du her.

 

For løpende oppdateringer, søk opp ryddeaksjonene på Facebook.