Program

Tore Steigen, Norsk landbruksrådgivning
Løsninger, dimensjonering, forutsetninger ute på den enkelte gard.

Eiliv Kummen, Stav næringsbygg AS
Erfaringsdeling fra etablering og drift av et større anlegg, driftsøkonomi

Trond Husan, Innovasjon Norge 
Investeringsøkonomi bl.a. under skiftende kraftprisforventninger, offentlig tilskudd

Det vil være servering i møtet. 

Påmelding

Arrangementet avholdes tirsdag 29. november. kl 19.00, Norsk vegmuseum - auditoriet Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg
Påmelding i skjema under innen 28. november. Arrangementet er gratis.

Arr: Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
Telefon sentralbord: 612 24 400

E-post: landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Spørsmål?

Ta kontakt med:
Geir Halvor Vedum Tlf. 977 05 693