Skolen har en kjempejobb med å få på plass alt inventar, alle lærere og alle elever i løpet av en kort og hektisk innflytningsfase. Det bes derfor om forståelse for at lag og foreninger ikke kan regne med og benytte lokalene til øvinger på kveldstid før etter 1. september.
Kontakt skolesekretær Synnøve Bratt for booking av rom.