Sommertoget skal dekke store deler av landet i løpet av 8 uker. I vår region blir det lengre opphold på Vinstra og Moelv, men skinnene ligger der de ligger og dermed blir det stopp også på Tretten og Øyer.
Kl. 12.00 forventes toget til Tretten stasjon, og kl. 12.22 til Øyer stasjon. Det betyr at det kun blir korte opphold hvert sted, men kamera går og all aktivitet dokumenteres. Derfor er det opp til lokalbefolkningen å mobilisere slik at vi havner på kartet også denne gangen. Ordfører vil være til stede og møte toget. Ta med barn, besteforeldre, flagg, korps, godt humør og stå-på-vilje!