Saksbehandler er kultursjef Frode Fossbakken, som kan nås på tlf 612 68 126, eller e-post frode.fossbakken@oyer.kommune.no

Retningslinjer og publikasjoner til hjelp i søknadsskrivingewn finnes også på idrettsanlegg.no