Forhånds- og tidligstemming
Dersom du ikke kan eller vil stemme på valgdagen kan du forhåndsstemme fra og med 10. august til og med 10. september 2021. Du behøver ikke å forhåndsstemme i den kommunen du bor i. Hvis du ikke kan eller vil verken stemme på valgdagen eller i tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivningen kan du tidligstemme fra og med 1. juli til og med 9. august 2021. Du kan kontakte kommunen for å avtale hvor og når du kan tidligstemme.

Står du i manntallet?
Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2021 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg.  Begrunnet krav om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen.

Samemanntallet
Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår. 
Står du ikke i samemanntallet, se www.sametinget.no eller ring 78 47 40 00.

Manntallene for Øyer kommune er lagt ut på følgende steder:

Stemmekrets  
Øyer Rådhuset
Tretten Coop Prix Tretten