“Tatergata” Bygningene med næringsvirksomhet nordover på  østsida av vegen:

Wasrudbutikken oppført 1927. Mikkel Wasrud startet forretning her.

Granheim/Stalsbergkafeen bygd før 1910, kafedrift fra 1910, også etablert systue.

Brannstasjon til Øyer Brannvern et lite hus nord for Granheim, flyttet i 1948.

Moksheim, kontor og lager Moksa Kraftverk. Trolig oppført i 1904 - i noen tid ­skomakerverksted, snekkerverksted, salmakeri.

Sagatun bygd på tomta til tidligere Tretten Elektriske sagbruk. Sagbruket ­avviklet i 1911.

Smidesangsaga eksisterte i kort tid, og stod der Nordgård Auto bygde salgslokaler og verksted i 1973.

Smeby bygd av Haakon Olsen som etablerte seg som smed. I 1922 solgt til ­Erling Moe som fortsatte i smedvirket.

Gudbrandsdal Steinindustri A/S, med røttter tilbake til 1918, etablert her i 1942.

Botterud Sag og Høvleri, etablert av Knut Botterud i 1944 som flyttet utstyret fra gardssaga på Botterud hit.

Bygninger med næringsvirksomhet nordover på vestsida av vegen:

Stalsberg  Urmakervillaen vognmannsforretning fra 1911, i to perioder ­urmakerverksted her.

Bjørnstadvillaen bygd etter 1910. Skomakerverksted og frisørsalong. Huset brant i 1942. Overtatt av Dale-Gudbrands Trykkeri A/S i 1962.

Dale-Gudbrands Trykkeri AS bygde her i 1960. Granholdt tilhører nå Dale-Gudbrands Trykkeri.

Granholdt bygd av skredder Edvard Olsen. Huset er nå revet.