Jernbaneutbyggingen hit i 1894 og ny bru i 1895 ble starten på næringsutviklingen her.
 

  1. Solheimsbygningen Bygd av Erik Solheim  i 1894. Her var butikk, kafé og forsamlingslokale. Butikk fram til 1995. Revet i 2015.
  2. Solheimsbakeriet. Bygd av Lars Solheim.
  3. Solheimsvillaen/Nyvold. Erik Solheims privatbolig. Fra 1937-1965 var det trygdekontor, bibliotek, frisørsalong og systue her.
  4. Losnaos Hotell. Bygd i 1895, Hotell og vognmannsdrift. Offentlig skysshold avviklet i 1923. Kjøpt av Tine Meierier og revet i 1992/94.
  5. Kaseinfabrikken/ Tine Meierier. De eldste bygningene, ysteri og ­meieri,  ble reist i 1902/03. Erik Solhjem eier 1905-09, deretter i dansk eie under navnet Gudbrandsdalen Caseinfabrikk. Etter krigen ble navnet endret til Norsk Kasein. Bedriften fikk senere navnet Meierienes Ostefabrikk, nå TINE Meierier Tretten.
  6. Posthuset. Oppført i 1892 som det første huset i stasjonsomtådet. Postkontoret ble flyttet hit  fra ­Formobygningen i 1920, Posten flyttet til Samfunnshuset i 1960.
  7. Skogly/Pehrsenvillaen.  Bygd av J. A. Pehrsen  i 1894. Med stor økning i befolkningen, ble det mangel på husvære. I denne villaen bodde det opptil fire familier.
  8. Gesellstuggua. Oppført 1898. Husvære for reisende og “geseller”(lærlinger), og som tillegg til hotelldriften.  En tid  urmakerverksted i 2. etasje.
  9. Gampesjå. Fellesinnkjøpsforeningen (1897).  Varemottak, og senere også utlevering og salg av såvarer, ­kunst-­gjødsel, 1916 godshus. Gausdalsstallene 1929 var lager og staller for Østre Gausdal Nordre Innkjøpslag til 1949.
  10. Tretten stasjon. (Se egen tavle).