Statsforvalteren i Innlandet har 30.10.22, med hjemmel i verneforskriften og naturmangfoldloven, tillatt bygging av ei midlertidig bru over Trettensstryka fuglefredningsområde. I samarbeid med andre myndigheter er det funnet løsninger for å trygge bygging og bruk av brua, samtidig som naturverdiene sikres.

Les hele saken her.