Vi er nå i et område med lite smitte og barnehagene og skolene/SFO kan med det som utgangspunkt være på grønt nivå. 
 
Vi har den siste måneden lagt bak oss to smitteutbrudd. Der har vi fått oversikt over situasjonen på et tidlig tidspunkt og vi ser at gult nivå har ført til at jobben med smittesporing har gått lettere. På grønt nivå forventes det at dette vil bli mer utfordrende. Det vil medføre at flere må gå i karantene og flere må testes. Vi går nå inn i en tid med ferie og bemanningen på smitteteamet reduseres på grunn av ferieavvikling. Tilsvarende ser vi at det til tider har vært utfordrende med testkapasitet på teststasjonen på Lillehammer. 
 
Kommuneledelsens vurdering:

For skole: Det er bare noen dager igjen til skoleslutt og vi vurderer det dithen at å bruke tid på nivåendring nå ikke er hensiktsmessig. 

SFO og barnehage: Barnehagene er åpne fire uker etter skoleslutt før feriestengning, SFO et par uker. I forhold til vaktlister, ferietid for smitteteam og testkapasitet, taler kommuneledelsen for at også barnehagene og SFO bør være på gult nivå fram til feriestengning.

 

Konklusjon: Barnehage, skole og SFO i Øyer kommune vil være på gult nivå fram til 31.07.21